Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Humanistyczny

Nazwa jednostki: Wydzia? Humanistyczny

  

l.p.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.

Uchwa?y Rady Wydzia?u

nr kol./rok akad.

2.

Ksi?ga dyplomów

MEN-II-15 SW

3.

Album studentów

MEN-3/14.1/II-15 SW

4.

Dziennik studentów

MEN-II-22-SW

5.

Wydane indeksy i legitymacje

MEN-II-21 SW

6.

Druki ?cis?ego zarachowania

K-210 /Wydaw. Akcydensowe/

7.

Ksi?ga inwentarzowa

Pu-K-205

8.

Ksi?ga korespondencji

04-0100/nr kol./rok

9.

Za?wiadczenia przebiegu studiów

nr kol./rok  akad.

10.

Za?wiadczenia studenckie do Banku

nr kol./rok  akad.

11.

Za?wiadczenia studenckie do WKU

nr kol./rok  akad.

12.

Skre?lenia z listy studentów

nr kol./rok  akad.

13.

Umowy ze studentami niestacjonarnymi

04/kod kier./rok/lp.

14.

Umowy zlecenia i o dzie?o

nr kol./rok

15.

Delegacje s?u?bowe

nr kol./rok

16.

Roczna karta obecno?ci pracownika

-

17.

Dokumentacja archiwalna - spisy

-

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Humanistycznego

za tre?? odpowiada:

mgr Bo?ena Szczerbowicz

data wytworzenia:

23-01-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 738 razy (w tym z UWM 29 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa